China (Guizhou)

Asia
James Finlay (Guizhou) Tea Co. Limited
Shuanglong Road
Sinan, Tongren
Guizhou
565100
China
Blending / Packing / Tea Farms